Ścieżka nawigacji

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności odpowiada za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz monitorowanie zapewnienia przez Zakład dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadania Koordynatora dostępności

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez ZUS,
  2. Współpraca z Zespołem ds. dostępności ZUS dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),
  4. Monitorowanie działalności ZUS w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  5. Przedstawianie Prezesowi ZUS bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,
  6. Sporządzanie raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Koordynator do spraw dostępności ZUS:
Krzysztof Czechowski, Gabinet Prezesa ZUS

Poinformuj nas o barierach w dostępności - złóż wniosek o zapewnienie dostępności.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Regionalni koordynatorzy ds. dostępności

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powołani zostali również regionalni koordynatorzy ds. dostępności, pełniący swoje funkcje w terenowych jednostkach organizacyjnych.

Kontakt do koordynatorów regionalnych

L.p.

Oddział ZUS

Imię

Nazwisko

telefon

email

1.

I Oddział w Łodzi

Magdalena

Szczepaniak- Kiełczyńska

426382279

magdalena.szczepaniak-kielczynska@zus.pl

2.

I Oddział w Poznaniu

Tomasz

Wolan

618314200

tomasz.wolan@zus.pl

3.

I Oddział w Warszawie

Sławomir

Arczewski

225382661

slawomir.arczewski@zus.pl

4.

II Oddział w Łodzi

Aleksandra

Banachowska

438245656

aleksandra.banachowska@zus.pl

5.

II Oddział w Poznaniu

Urszula

Marcinkowska

632223131

urszula.marcinkowska@zus.pl

6.

II Oddział w Warszawie

Anna

Wełna

225902070

anna.welna01@zus.pl

7.

III Oddział w Warszawie

Arkadiusz

Walichnowski

228904425

arkadiusz.walichnowski@zus.pl

8.

Oddział w Białymstoku

Aleksy

Rusinowicz

856829512

aleksy.rusinowicz@zus.pl

9.

Oddział w Bielsku-Białej

Monika

Willmann

338252216

monika.willmann@zus.pl

10.

Oddział w Biłgoraju

Marta

Woźnica

846881294

marta.woznica@zus.pl

11.

Oddział w Bydgoszczy

Joanna

Karsznia

52 3418124 wew.: 124

joanna.karsznia@zus.pl

12.

Oddział w Chorzowie

Barbara

Muc

323490622

barbara.muc@zus.pl

13.

Oddział w Chrzanowie

Bogusława

Korzeniowska

323181178

boguslawa.korzeniowska@zus.pl

14.

Oddział w Częstochowie

Katarzyna

Strączyńska

343689423

katarzyna.straczynska@zus.pl

15.

Oddział w Elblągu

Kinga

Mikula

556419232

kinga.mikula@zus.pl

16.

Oddział w Gdańsku

Alina

Łepkowska

583078613

alina.lepkowska@zus.pl

17.

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Joanna

Sobieraj

957395461

joanna.sobieraj02@zus.pl

18.

Oddział w Jaśle

Marzena

Miśkiewicz

134464001
wew. 272

marzena.miskiewicz@zus.pl

19.

Oddział w Kielcach

Dariusz

Pietrzyk

413677531

dariusz.pietrzyk@zus.pl

20.

Oddział w Koszalinie

Małgorzata

Polańska

943485801

malgorzata.polanska@zus.pl

21.

Oddział w Krakowie

Jadwiga

Burzyńska

126302239

jadwiga.burzynska@zus.pl

22.

Oddział w Legnicy

Emilia

Nowakowska

768764163

emilia.nowakowska@zus.pl

23.

Oddział w Lublinie

Krzysztof

Piskorz

815357723

krzysztof.piskorz@zus.pl

24.

Oddział w Nowym Sączu

Anna

Mieczkowska

184498196

anna.mieczkowska@zus.pl

25.

Oddział w Olsztynie

Monika

Olszewska

895214570

monika.olszewska@zus.pl

26.

Oddział w Opolu

Grażyna

Wertel

774511469

grazyna.wertel@zus.pl

27.

Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Ewa

Szymankiewicz

627357369

ewa.szymankiewicz@zus.pl

28.

Oddział w Pile

Maja

Sławińska

672105834

maja.slawinska@zus.pl

29.

Oddział w Płocku

Radosław

Mustwiłło

242625271 wew. 2113

radoslaw.mustwillo@zus.pl

30.

Oddział w Radomiu

Anna

Sierakowska

483856346

anna.sierakowska@zus.pl

31.

Oddział w Rybniku

Justyna

Marszałek-Świtlik

324391165

justyna.marszalek-switlik@zus.pl

32.

Oddział w Rzeszowie

Dorota

Kijowska

178675218

dorota.kijowska@zus.pl

33.

Oddział w Siedlcach

Maciej

Mazurek

256401688

maciej.mazurek@zus.pl

34.

Oddział w Słupsku

Joanna

Moszczyńska

598419572

joanna.moszczynska@zus.pl

35.

Oddział w Sosnowcu

Małgorzata

Męcik

502002299

malgorzata.mecik@zus.pl

36.

Oddział w Szczecinie

Sławomir

Chruściel

914596955

slawomir.chrusciel@zus.pl

37.

Oddział w Tarnowie

Jacek

Dęboś

146327630

jacek.debos@zus.pl

38.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim

Grażyna

Sobolewska

447263600

grazyna.sobolewska@zus.pl

39.

Oddział w Toruniu

Anna

Mosińska

566109317

anna.mosinska@zus.pl

40.

Oddział w Wałbrzychu

Alicja

Janiszewska

746497121

alicja.janiszewska@zus.pl

41.

Oddział we Wrocławiu

Joanna

Małolepszy

713606386

joanna.malolepszy@zus.pl

42.

Oddział w Zabrzu

Marek

Grzelec

322778611

marek.grzelec@zus.pl

43.

Oddział w Zielonej Górze

Jakub

Woźniak

683294321

jakub.wozniak@zus.pl