Mołdawia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

MD-PL 5

Wniosek MD-PL 5

Wniosek o mołdawską rentę rodzinną - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

MD-PL 4

Wniosek MD-PL 4

Wniosek o mołdawską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

PL-MD 5

Wniosek PL-MD 5

Wniosek o polską rentę rodzinną - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

PL-MD 4

Wniosek PL-MD 4

Wniosek o polską emeryturę/rentę z tytułu niezdolności do pracy - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii

PL-MD 1

Zaświadczenie PL-MD 1

Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu - Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii