Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

ER-SWA

Wniosek ER-SWA

Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/ osoby represjonowanej z powodów politycznych
Aktualizacja formularza do pobrania: 2 czerwca 2021 r.
Informacja do wniosku ER-SWA (pdf 179kb).