Ścieżka nawigacji

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

  • Symbol

    Nazwa wniosku

  • ER-SWA

    Wniosek ER-SWA

    Wniosek o świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej/osoby represjonowanej z powodów politycznych
    Aktualizacja formularza do pobrania: 30 listopada 2023 r.