Ścieżka nawigacji

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej