Rehabilitacja lecznicza

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

PR-1

Wniosek PR-1

Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PR-2

Wniosek PR-2

Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
Aktualizacja formularza: 30 listopada 2018 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

PR-4

Wniosek PR-4

Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Aktualizacja formularza: 16 kwietnia 2021 r.
Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS