Ścieżka nawigacji

Rozłożenie na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

Rozłożenie na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu należności z likwidowanego funduszu
  alimentacyjnego, bo w jej zastępstwie były wypłacane świadczenia alimentacyjne.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ identyfikator (PESEL), telefon, adres do korespondencji, numer sprawy Al
   • należności, o których rozłożenie na raty składasz wniosek, wysokość zadłużenia
   • Twoją propozycję spłaty zadłużenia: termin płatności pierwszej raty, liczbę rat
   • uzasadnienie, dlaczego nie jesteś w stanie jednorazowo spłacić zadłużenia
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.

  Możesz skorzystać z naszego formularza RAW.

  • Inne dokumenty:
   • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej (ROW)
   • zeznanie podatkowe za ostatni rok (jeśli je składałeś) – gdy chcesz rozłożyć dług na raty na okres spłaty powyżej 12 miesięcy.

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo
  poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.
  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy będziesz w stanie spłacić należności objęte rozłożeniem na raty.
  Bierzemy pod uwagę Twoją propozycję. Jednak na ostateczne ustalenie warunków spłaty mają wpływ takie czynniki, jak: wysokość Twojego zadłużenia oraz Twoja sytuacja rodzinna i materialna.
  Termin płatności rat ustalamy indywidualnie.
  Gdy kończymy postępowanie, wydajemy decyzję administracyjną.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Możesz odwołać się od naszej decyzji do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
  Złóż pismo w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem placówki ZUS, która wydała decyzję. Możesz też odwołać się podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół. Masz na to miesiąc od dnia, w którym otrzymasz naszą decyzję.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.).

Rozłożenie na raty należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń