Ścieżka nawigacji

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników od 1999 r.

Najniższe wynagrodzenie za pracę pracowników od 1999 r.

  • 650 zł - najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 1999 r. (MP 1998 nr 46, poz. 657)
  • 670 zł - najniższe wynagrodzenie od 1 listopada 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 91, poz. 1037)
  • 700 zł - najniższe wynagrodzenie od 1 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 13, poz. 17)
  • 760 zł - najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2001 r. (Dz.U. 2000 nr 121, poz. 1308)