Ścieżka nawigacji

Kalkulator odsetkowy dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Kalkulator odsetkowy dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Jesteś zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń? Możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek jaką musisz zapłacić.

Jeżeli chcesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, które będą regulowane po terminie wskazanym w decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na wskazany bieżący lub przyszły dzień możesz skorzystać z „Kalkulatora odsetkowego dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń”.

Ważne!

Kalkulator umożliwia naliczenie ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w odniesieniu do decyzji wydanych po 1 stycznia 1999 r. i wydawanych na bieżąco.

Kalkulator umożliwi Ci naliczenie pełnej kwoty należnych odsetek ustawowych przy zapłacie:

  • całości nienależnie pobranych świadczeń, które wynikają z decyzji,
  • części spłacanych nienależnie pobranych świadczeń (w tej sytuacji musisz dodatkowo wskazać kwotę spłacanej części nienależnie pobranych świadczeń).

Do obliczenia odsetek podaj:

  • kwotę nienależnie pobranego świadczenia,
  • datę wydanej decyzji,
  • odsetki ustawowe z decyzji,
  • kwotę częściowej wpłaty na poczet nienależnie pobranych świadczeń,
  • dzień, w którym nastąpi zapłata na poczet nienależnie pobranych świadczeń.

Kalkulator NPS

Kalkulator odsetkowy

pola oznaczone * są obowiązkowe
Pole kwota nienależnie pobranego świadczenia jest wymagane
Data w formacie dd/mm/rrrr
Pole data wydania decyzji jest wymagane
Pole odsetki ustawowe z decyzji jest wymagane
Pole kwota częściowej wpłaty na poczet nienależnie pobranych świadczeń jest wymagane
Data w formacie dd/mm/rrrr
Pole dzień, w którym nastąpi zapłata na poczet nienależnie pobranych świadczeń jest wymagane

Kalkulator odsetkowy dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Prezentowane wyliczenie, wynika z wprowadzonych danych i może odbiegać od rozliczenia rzeczywistego, jeżeli nie zostały uwzględnione wszystkie parametry lub zostały one podane nieprawidłowo. Prezentowane wyniki nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Kalkulator odsetkowy dla osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń