Wysokość

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Obniżenie zasiłku opiekuńczego

Masz 7 dni na dostarczenie płatnikowi zasiłku lub płatnikowi składek zwolnienia lekarskiego, które zostało wystawione na druku ZUS ZLA przed 1 grudnia 2018 r. Termin 7 dni jest liczony od następnego dnia po otrzymaniu zwolnienia. Jeżeli kończy się on w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święto) albo w sobotę, to zwolnienie możesz dostarczyć w najbliższym dniu roboczym.

Jeśli dostarczysz zwolnienie lekarskie po terminie, Twój zasiłek zostanie obniżony o 25% od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia. Zasiłek nie zostanie obniżony, jeśli opóźnienie w dostarczeniu zwolnienia nie było od Ciebie zależne albo jeśli lekarz wystawi Ci zwolnienie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA) albo w przypadku, gdy wystawienie zwolnienia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego nie było możliwe i otrzymałeś od lekarza zwolnienie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).

Zasada obniżania zasiłku o 25% nie obowiązuje w przypadku zwolnień lekarskich wystawionych od 1 grudnia 2018 r., gdyż od tej daty za okres sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym innym członkiem rodziny lekarz wystawi Ci zwolnienie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA) albo zwolnienie lekarskie na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego (zaświadczenie lekarskie wystawione w trybie alternatywnym).