Czy możemy przeliczyć ustalony kapitał początkowy

Jeśli masz dokumenty, których wcześniej nie złożyłeś (np. nowy dowód, który dotyczy okresów składkowych lub nieskładkowych albo wynagrodzenia), to dostarcz je do naszej placówki, a my ustalimy, czy należy przeliczyć Twój kapitał początkowy i wydamy decyzję.

Jeśli masz obliczony kapitał początkowy przed:

 • zmianą ustawy emerytalnej w 2004 r., która dotyczyła:
  • uwzględniania okresu opieki nad dzieckiem bez ich ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów składkowych oraz
  • ustalania podstawy wymiaru z faktycznego okresu ubezpieczenia osobom urodzonym przed 31 grudnia 1968 r., które z powodu nauki w szkole wyższej nie mogły udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia,
 • wejściem Polski do UE,
 • podpisaniem umowy międzynarodowej o zabezpieczeniu społecznym

to ponownie obliczymy Ci kapitał początkowy.

Zrobimy to na Twój wniosek (który możesz złożyć w dowolnym czasie) albo z urzędu, np. przy ustalaniu wysokości emerytury.

Możemy ustalić lub przeliczyć Twój kapitał początkowy, jeśli:

 • Twój staż ubezpieczeniowy wynosił 6 miesięcy lub mniej i wydaliśmy decyzję o odmowie ustalenia kapitału początkowego,
 • w czasie, gdy ustalaliśmy Twój kapitał początkowy po raz pierwszy, przy obliczaniu współczynnika p nie mogliśmy uwzględnić miesięcy i dni,
 • wcześniej nie mogliśmy ustalić podstawy wymiaru z zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych przed 1 stycznia 1999 r., ponieważ część z nich przypadała w całości lub w części przed 1 stycznia 1980 r.,
 • podczas ustalania podstawy wymiaru uwzględniliśmy wskaźnik wysokości tej podstawy z pierwszego roku ubezpieczenia (zmieniły się zasady jego obliczania),
 • obliczyliśmy kapitał początkowy, ale nie ustaliliśmy podstawy wymiaru tego kapitału, ponieważ okres ubezpieczenia był krótszy niż 1 rok kalendarzowy,
 • do ustalenia jego podstawy wskazałeś okres, w którym byłeś ubezpieczony jedynie przez część miesięcy roku kalendarzowego,
 • możesz wykazać okresy sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • podczas jego obliczania ograniczyliśmy Ci okres studiów, a studiowałeś przed 1 stycznia 1999 r. przez okres dłuższy niż wymiar 1/3 okresów składkowych przypadających do 31 grudnia 1998 r.

Jeśli chcesz, żebyśmy ustalili lub przeliczyli Twój kapitał początkowy, złóż wniosek. Jeśli tego nie zrobisz, to ponownie ustalimy wysokość kapitału przy obliczaniu emerytury, gdy będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Jeśli ustaliliśmy Ci emeryturę na nowych zasadach przed zmianą przepisów, to na Twój wniosek ponownie ją obliczymy i uwzględnimy przeliczony kapitał początkowy. Emeryturę w nowej wysokości wypłacimy nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Ważne!

 • Podpisany wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego możesz przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do naszej placówki, która wydała decyzję o ustaleniu kapitału początkowego. We wniosku podaj znak sprawy (zaczyna się od symbolu KPU 1 00...).
 • Możesz także wykorzystać wzór wniosku o ponowne ustalenie kapitału początkowego (formularz ZUS EKP).