Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Mongolii a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Mongolii a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Mongolii, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z mongolskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych państw. 

Ważne!
My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast mongolska instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Mongolii.

Czy pobieranie mongolskiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z mongolskiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Mongolskie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.