Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w Turcji

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w Turcji

Jak ustalimy Ci emeryturę z ZUS, jeśli urodziłeś się po 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, gdy spełnisz następujące warunki:

 • osiągniesz powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:
  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn,
 • masz opłacone w Polsce składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik, zleceniobiorca lub jako osoba, która prowadziła działalność pozarolniczą.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna) i nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie umowy z Turcją o zabezpieczeniu społecznym tj. od 1 czerwca 2021 r.

Czy doliczymy Ci do emerytury okresy ubezpieczenia w Turcji

Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Dlatego nie ma potrzeby doliczenia Twoich zagranicznych okresów dla przyznania polskiej emerytury.

Jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Prawo do emerytury dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. nie zależy od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie ma więc potrzeby doliczenia zagranicznych okresów.

Aby obliczyć Twoją emeryturę z ZUS, dodamy:

 • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy (ustalony za okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.),
 • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego).

Następnie podzielimy uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia.

Dowiedz się więcej na temat obliczania emerytury dla osób urodzonych po 1948 r.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Turcji, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Abyśmy mogli wypłacać Ci emeryturę, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami w tym również z pracodawcą w Turcji. Jeśli tego nie zrobisz, przyznamy Ci emeryturę, ale nie podejmiemy jej wypłaty. Wypłata Twojej emerytury będzie wstrzymana do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.

Dowiedz się więcej o zawieszeniu prawa do emerytury

Jak ustalimy Ci emeryturę jeśli pracowałeś w szczególnych warunkach w Polsce i w Turcji

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. i pracowałeś w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, możesz uzyskać emeryturę w niższym wieku niż 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Musisz jednak spełnić dodatkowe warunki dotyczące ogólnego stażu ubezpieczenia, w tym stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (np. nauczyciele, górnicy, marynarze).

Jeśli Twój polski staż ubezpieczenia jest za krótki do przyznania Ci wcześniejszej emerytury, doliczymy Twoje okresy pracy w Turcji. Tureckie okresy ubezpieczenia możemy doliczyć do Twojego:

 • ogólnego stażu ubezpieczenia i
 • stażu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ważne!

Uwzględnimy Twoje zagraniczne okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, o ile taką pracę wykonywałeś również w Polsce.