Ścieżka nawigacji

NSZZ "Solidarność" w ZUS

NSZZ "Solidarność" w ZUS

W dniu 27 czerwca 1996 r. powołano Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skład której weszły ówczesne Komisje Zakładowe. MKK została powołana jako przedstawicielstwo NSZZ "S" na szczeblu centralnym wobec kierownictwa Zakładu oraz organów administracji państwowej. 

W związku ze zmianą struktury pracodawcy, MKK w dniu 14 grudnia 1998 r. przekształciła się w jedną Organizację Związkową NSZZ "Solidarność" Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze statutem NSZZ "Solidarność" na zasadzie terytorialno-branżowej. Terenem działania NSZZ "Solidarność" ZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Władzami Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" są:

 • Zakładowe Zebranie Delegatów - zjazd krajowy
 • Komisja Zakładowa
 • Zakładowa Komisja Rewizyjna

W oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działają Komisje Oddziałowe NSZZ "S".

Terenowymi władzami związku są:

 • Oddziałowe Zebranie Członków lub Delegatów
 • Komisja Oddziałowa
 • Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Komisje oddziałowe NSZZ "Solidarność", zgodnie z Regulaminem wewnętrznym Organizacji Związkowej w ZUS, posiadają uprawnienia Komisji Zakładowej i są prawomocną stroną wobec dyrektorów oddziałów. We wszystkich sprawach dotyczących spraw pracowniczych KO podejmują autonomiczne decyzje w ramach nadanych kompetencji.

Siedzibą Komisji Zakładowej jest siedziba Przewodniczącego: 
ZUS O/Biłgoraj
Inspektorat w Chełmie
Al. I Armii Wojska Polskiego 8
22-100 Chełm
tel. (82) 565 34 55 wew. 150

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" ZUS powołała Prezydium w składzie:

Prezydium Komisji Zakładowej

 • Przewodnicząca KZ
  • Regina Borkowska - O/ZUS Biłgoraj, Inspektorat Chełm,
   tel. 82/565-34-55 wew. 150, kom. 797185886,
   e-mail: Regina.Borkowska@zus.pl
 • Zastępcy Przewodniczącego:
  • Anna Sudoł - ZUS O/Wrocław
   e-mail: Anna.Sudol01@zus.pl
  • Mariusz Czapla - ZUS O/Chorzów
   e-mail: Mariusz.Czapla@zus.pl
  • Jacek Perkowski - ZUS O/Białystok
   e-mail: Jacek.Perkowski@zus.pl
 • Sekretarz
  • Dorota Daciuk – ZUS O/Wrocław
   e-mail: Dorota.Daciuk@zus.pl
 • Skarbnik
  • Marek Zawiślak - ZUS O/Biłgoraj, Inspektorat Chełm,
   e-mail: Marek.Zawislak@zus.pl
 • Członek
  • Katarzyna Korzeń - ZUS O/Częstochowa,
   e-mail: Katarzyna.Korzen@zus.pl
  • Jacek Wójcik - ZUS O/Zabrze, Insp. Tarnowskie Góry,
   e-mail: Jacek.Wojcik@zus.pl
  • Wojciech Konieczny - ZUS O/Jasło,
   e-mail: Wojciech.Konieczny@zus.pl
  • Agnieszka Oleksy - ZUS O/Nowy Sącz,
   e-mail: Agnieszka.Oleksy@zus.pl
  • Katarzyna Jaros - ZUS O/Łódź II,
   e-mail: Katarzyna.Jaros@zus.pl
  • Wiktoria Malinowska - ZUS O/Rzeszów,
   e-mail: Wiktoria.Malinowska@zus.pl

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący
  • Katarzyna Waśkowicz, przewodnicząca - ZUS O/Wrocław, e-mail: Katarzyna.Waskowicz@zus.pl
  • Paweł Wrąbel, zastępca przewodniczącej - ZUS O/Łódź II, e-mail: Pawel.Wrabel@zus.pl
 • Skład Komisji Rewizyjnej
  • Ewa Jakubowska - ZUS O/Rzeszów, e-mail: Ewa.Jakubowska@zus.pl
  • Agnieszka Guzior Dużyńska - O/ZUS Lublin, e-mail: Agnieszka.Guzior@zus.pl
  • Arkadiusz Budnicki - ZUS O/Kielce, e-mail: Arkadiusz.Budnicki@zus.pl