Ścieżka nawigacji

Ustalanie uprawnień do świadczeń

Ustalanie uprawnień do świadczeń

Katalog usług z zakresu emerytur i rent zawiera informacje o usługach, z których możesz skorzystać, aby załatwić swoją sprawę w ZUS. Dowiedz się o jakie świadczenia emerytalno-rentowe możesz się ubiegać.

Emerytura

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta rodzinna

Renta socjalna

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające

Świadczenie przedemerytalne

Niezrealizowane świadczenie

Jednorazowe odszkodowanie

Kapitał początkowy

Dodatki