Programy transformacji cyfrowej ZUS

W najbliższych latach Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wprowadzenie zmian, które ułatwią prowadzenie firm i dotyczą:

  • sposobu rozliczania składek przekazywanych do ZUS

ZUS przejmie na siebie obowiązek ustalania wysokości składek, które należy opłacić i zgłaszania oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń. Przedsiębiorca będzie przekazywał do ZUS Jednolity Plik Ubezpieczeniowy z informacjami na temat swojej sytuacji i swoich ubezpieczonych. Na podstawie tych danych ZUS będzie wykonywał odpowiednie operacje i będzie informował przedsiębiorcę o ich wyniku. Jeśli przedsiębiorca nie będzie miał zastrzeżeń do przygotowanych przez ZUS wyliczeń, wystarczy, że opłaci składkę.

Krótka prezentacja na temat planowanych zmian - rozliczanie składek (plik pptx 1,9mb)

  • sposobu obliczania i wypłaty zasiłków

ZUS przejmie wypłatę wszystkich zasiłków z ubezpieczeń społecznych (także tych, które teraz wypłaca pracodawca). Aby otrzymać zasiłek, nie trzeba będzie składać wniosku do ZUS – zasiłki będą wypłacane na podstawie zwolnienia lekarskiego lub informacji o udzielonym urlopie macierzyńskim. Zasady ustalania prawa do zasiłków i ich obliczanie będzie prostsze.

Krótka prezentacja na temat planowanych zmian - zasiłki (plik pptx 960kb)

Zmiany te wynikają z przyjętej przez ZUS Strategii na lata 2021 – 2025.