Ścieżka nawigacji

Świadczenie wychowawcze 800+ - pytania i odpowiedzi

Świadczenie wychowawcze 800+ - pytania i odpowiedzi

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak mogę złożyć wniosek?

  Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej:

  ​​​​​​Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., VeloBank S.A. (poprzednio Getin Noble Bank S.A.), ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jeśli mam już przyznane świadczenie wychowawcze 500+ to czy muszę składać nowy wniosek w związku ze zmianą kwoty 500 zł na 800 zł?

  Kwota świadczenia wychowawczego zmieni się automatycznie. Oznacza to, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości będzie wypłacane od stycznia 2024 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak sprawdzić czy poprawnie złożyłem wniosek?

  Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku (doc 420kb)

  Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do kilku dni.

  Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak skorygować wniosek o świadczenie wychowawcze 800+?

  Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak zmienić numer rachunku bankowego?

  Jeżeli chcesz, żebyśmy wypłacali świadczenie na inny numer rachunku, złóż nowy wniosek o świadczenie wychowawcze 800+. We wniosku podaj wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer rachunku bankowego. W takiej sytuacji zmienimy sposób wypłaty automatycznie. O zmianie rachunku bankowego zostaniesz poinformowany na swoim profilu PUE.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy na PUE ZUS pojawi mi się informacja o złożonym wniosku o świadczenie wychowawcze?

  Informacje o szczegółach wniosku o świadczenie wychowawcze 800+ pojawią się na Twoim profilu na portalu PUE ZUS po przetworzeniu wniosku – może to trwać do 48 godzin.

  Więcej informacji o tym jak sprawdzić szczegóły wniosku w instrukcji: Jak sprawdzić szczegóły wniosku (doc 420kb)

  Jeśli złożyłeś wniosek przez portal PUE ZUS, możesz go podejrzeć w zakładce [Dokumenty i wiadomości] – [Dokumenty wysłane].

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak wycofać wniosek?

  Jeśli chcesz wycofać wniosek o świadczenie wychowawcze, złóż pismo POG przez portal PUE ZUS. Jako rodzaj pisma wskaż [Wniosek], natomiast w tytule pisma podaj „Wycofanie wniosku o świadczenie wychowawcze”. Na str. 2, w sekcji [Opis sprawy] doprecyzuj, który wniosek chcesz wycofać – podaj datę złożenia wniosku. Jeśli chcesz wycofać wniosek tylko w zakresie jednego dziecka wskaż dane tego dziecka (imię, nazwisko i PESEL).

 • Rozwiń menu Zwiń menu Wypełniłem wniosek lecz po jego wysłaniu dopatrzyłem się błędu literowego w imieniu jednego z moich dzieci (zdrobnienie imienia). Czy to jest błąd wymagający poprawy? Jeśli tak, to jak mogę to poprawić?

  Tak. Poprawność wpisania danych identyfikacyjnych Twoich i dzieci jest dla nas bardzo ważna. Dane jakie podasz we wniosku automatycznie porównujemy z danymi zapisanymi w rejestrze PESEL.Zdrobnienie imienia może być dla systemu nieczytelne.

  Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kto otrzyma świadczenie?

  Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Otrzyma je:

  • matka lub ojciec dziecka
  • opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka

  jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

  Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia?

  Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy można złożyć wniosek?

  Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można składać do ZUS od 1 lutego 2024 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy złożyć wniosek o świadczenie na nowonarodzone dziecko?

  Rodzice którym urodziło się dziecko mają 3 miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie wychowawcze. Jeżeli złożysz wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka otrzymasz świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jaka jest wysokość świadczenia?

  Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 800 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie będzie wypłacane w niższej wysokości za miesiąc w którym dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

  Ważne!
  ​​​​​​​Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Kiedy ZUS wypłaci świadczenie na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.?

  Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami:

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
  • od 1 do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 lipca 2024 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2024 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - w terminie do 31 sierpnia 2024 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - w terminie do 30 września 2024 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - w terminie do 31 października 2024 r.

  WAŻNE!
  ​​​​​​​Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2024 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2024 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2024 r. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2024 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Gdzie znajdę decyzję o przyznaniu świadczenia?

  Przyznanie świadczenia wychowawczego 800+ nie wymaga wydania decyzji. W takim przypadku otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia. Informacja ta zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS.

  Wiadomość o przyznaniu świadczenia wychowawczego 800+ wyślemy na Twój adres mailowy, który podałeś we wniosku. Otrzymasz Informację o przyznaniu świadczenia na każde dziecko oddzielnie.

  W przypadku odmowy przyznania świadczenia wychowawczego 800+, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia, zostanie wydana decyzja. Decyzja zostanie doręczona na Twój profil na portalu PUE ZUS. Tam też możesz wnieść odwołanie od wydanej decyzji do Prezesa ZUS. 

  Wiadomość o tym, że wydaliśmy decyzję w sprawie świadczenia wychowawczego 800+, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Jak mogę uzupełnić wniosek o 800 plus? Chyba nie przekazałam wszystkich dokumentów.

  Jeżeli we wniosku nie podałeś wymaganych danych lub nie przedłożyłeś dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia tego wniosku, to wezwiemy Cię do uzupełnienia wniosku i wyznaczymy termin na jego uzupełnienie. Wniosek możesz uzupełnić na swoim profilu na portalu PUE ZUS.

  Wiadomość o tym, że wzywamy Cię do uzupełnienia wniosku, wyślemy na Twój adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Czy można odwołać się od decyzji?

  Od decyzji można odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje również skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.