Wystawa „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018"

Z okazji przypadającej w tym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje wystawę poświęconą historii ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich. Wystawa została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Na wystawie znajdują się materiały ilustrujące proces powstawania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych (był to jeden z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie tego typu systemów), działalność ZUS od momentu jego powstania w 1934 roku (oprócz działalności stricte ubezpieczeniowej jak pobieranie składek i wypłata świadczeń ZUS prowadził zakrojone na szeroką skalę akcje edukacyjne, prozdrowotne, a także… budowlane) poprzez okres II wojny światowej (dokumenty świadczące o bohaterstwie pracowników ZUS, ofiarnie wykonujących swoje obowiązki oraz wspierających osoby represjonowane przez okupanta, czasem płacących za to życiem), lata powojenne (włącznie z okresem, kiedy ZUS… nie istniał), aż do chwili obecnej.

Do stworzenia ekspozycji wykorzystane zostały materiały pochodzące z archiwum Zakładu oraz z prywatnych zbiorów obecnych i byłych jego pracowników, a także z rozmaitych archiwów instytucji kulturalnych i zasobów państwowych. Dzięki temu rozwój systemu ubezpieczeń społecznych ukazany został na tle najważniejszych wydarzeń i istotnych przemian społecznych i politycznych, jakie przechodziła Polska.

Wystawa ukazuje wspólne priorytety przedwojennego i obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Zarówno wówczas, jak i teraz obowiązuje bowiem ten sam mechanizm redystrybucji. Trwałe są też mechanizmy zabezpieczenia społecznego, choć dostosowywane do zmieniającej się sytuacji społecznej i politycznej. Ale pozostało najważniejsze – gwarancja terminowej wypłaty świadczeń i troska o jak najlepszą jakość obsługi klientów, powszechna edukacja w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i naukowe podstawy systemu oraz troska o zdrowie i sprawność ubezpieczonych. Ubezpieczenia społeczne stanowią ważny filar naszej państwowości – odegrały istotną rolę w jej kształtowaniu, jak również w tworzeniu solidaryzmu społecznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Ekspozycja składa się z dwudziestu tablic. Materiały, które nie zmieściły się na wystawie wykorzystane zostały w publikacji, która została wydana w tym roku nakładem ZUS, zatytułowanej „RZECZPOSPOLITA UBEZPIECZONYCH Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce” i stanowi naturalne uzupełnienie ekspozycji.

Wystawę można oglądać w calej Polsce - prosimy o zapoznanie się z harmonogramem (plik docx 48 kb).

Podział tematyczny wystawy:

Tytuł planszy Plansza - grafika
 • Tablica tytułowa wystawy
tablica tytułowa wystawy
 • Przełom XIX/XX wieku - Ku wspólnocie ubezpieczonych
Wystawa jubileuszowa plansza nr 2 Przełom XIX/XX wieku - Ku wspólnocie ubezpieczonych
 • Wyzwania niepodległości 1918-1933
wystawa jubileuszowa - plansza nr 3 Wyzwania niepodległości 1918-1933
 • Burza idei społecznych 1934
wystaw jubileuszowa plansza nr 4 Burza idei społecznych 1934
 • 1934 Nowoczesne państwo, nowoczesna instytucja
wystawa jubileuszowa plansza nr 5 1934 Nowoczesne państwo, nowoczesna instytucja
 • 1934-1939 ZUS - ubezpieczenia, opieka, edukacja
wystawa jubileuszowa plansza nr 6 1934-1939 ZUS - ubezpieczenia, opieka, edukacja
 • 1939-1941 Pod okupacją - działalność mimo terroru
wystawa jubileuszowa plansza nr 7 1939-1941 Pod okupacją - działalność mimo terroru
 • 1941-1944 Chlubne karty historii ZUS
wystwa jubileuszowa plansza nr 8 1941-1944 Chlubne karty historii ZUS
 • 1944 Walka i klęska
wystawa jubileuszowa plansza nr 9 1944 Walka i klęska
 • 1945-1946 Budowanie na gruzach
wystawa jubileuszowa plansza nr 10 1945-1946 Budowanie na gruzach
 • 1947-1954 Podporządkowanie reżimowi
wystawa jubileuszowa plansza nr 11 1947-1954 Podporządkowanie reżimowi
 • 1955-1959 Likwidacja ZUS
wystawa jubileuszowa plansza nr 12 1955-1959 Likwidacja ZUS
 • 1960-1980 Reaktywacja ZUS.
  "Mała stabilizacja" i dekada Gierka
wystawa jubileuszowa plansza nr 13 1960-1980 Reaktywacja ZUS. "Mała stabilizacja" i dekada Gierka
 • 1980-1989 Od "Solidarności" do Okrągłego Stołu
wystawa jubileuszowa plansza nr 14 1980-1989 Od "Solidarności" do Okrągłego Stołu
 • 1989-1997 Przyspieszona lekcja kapitalizmu
wystawa jubileuszowa plansza nr 15 1989-1997 Przyspieszona lekcja kapitalizmu
 • 1998-2009 Reforma emerytalna:
   między indywidualizmem a solidaryzmem
wystawa jubileuszowa plansza nr 16 1998-2009 Reforma emerytalna: między indywidualizmem, a solidaryzmem
 • 2010-2012 Po pierwsze - satysfakcja klienta
wystawa jubileuszowa plansza nr 17 2010-2012 Po pierwsze - satysfakcja klienta
 • 2013-2015 - ZUS dla Ciebie
wystawa jubileuszowa plansza nr 18 2013-2015 - ZUS dla Ciebie
 • 2015-2018 Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
wystawa jubileuszowa plansza nr 19 2015-2018 Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
 • 1918-2018 Kontynuujemy najlepsze tradycje
wystawa jubileuszowa plansza nr 20 1918-2018 Kontynuujemy najlepsze tradycje