Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w Quebecu

Emerytura dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i pracowały w Quebecu

Jak ustalimy Ci emeryturę z ZUS, jeśli urodziłeś się po 1948 r.

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1948 r., przyznamy Ci emeryturę, gdy spełnisz następujące warunki:

osiągniesz powszechny wiek emerytalny, który w Polsce wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn,

masz opłacone w Polsce składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik, zleceniobiorca lub jako osoba, która prowadziła działalność pozarolniczą.

Emeryturę przyznamy od miesiąca, w którym złożysz wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna).

Czy doliczymy Ci do emerytury okresy ubezpieczenia w Quebecu

Długość stażu ubezpieczeniowego nie ma znaczenia dla ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. Dlatego nie ma potrzeby doliczenia Twoich zagranicznych okresów dla przyznania polskiej emerytury.

Jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Prawo do emerytury dla osób, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. nie zależy od długości stażu ubezpieczeniowego. Nie ma więc potrzeby doliczenia zagranicznych okresów.

Aby obliczyć Twoją emeryturę z ZUS, dodamy:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na Twoim indywidualnym koncie w ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy (ustalony za okresy ubezpieczenia przed 1 stycznia 1999 r.),
  • zwaloryzowane środki zapisane na subkoncie w ZUS (w tym również przeniesione z otwartego funduszu emerytalnego).

Następnie podzielimy uzyskaną w ten sposób kwotę przez średnie dalsze trwanie życia.

Dowiedz się więcej na temat obliczania emerytury dla osób urodzonych po 1948 r.

Czy musisz rozwiązać umowę o pracę w Quebecu, aby otrzymać emeryturę z ZUS

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami, u których pracowałeś przed nabyciem prawa do emerytury. Rozwiązać musisz również umowy o pracę z pracodawcą w Quebecu. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłacać Ci emeryturę.

Dowiedz się więcej o zawieszeniu prawa do emerytury.