Ścieżka nawigacji

Wysokość wskaźnika kwartalnej i rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie

Wysokość wskaźnika kwartalnej i rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie

Subkonta prowadzone są od 1 maja  2011 r. w związku z wejściem w życie ustawy  z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. 

Wyskość wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej zewidencjonowanych na subkoncie:

2011 r.

 • za III kwartał 2011 r. - 101,89%,
 • za IV kwartał 2011 r. - 101,89%,

2012 r.

 • za I kwartał 2012 r. - 101,89%,
 • za II kwartał 2012 r. - 101,89%,
 • za III kwartał 2012 r. - 101,89%,
 • za IV kwartał 2012 r. - 101,89%,

2013 r.

 • za I kwartał 2013 r. - 101,57%,
 • za II kwartał 2013 r. - 101,57%,
 • za III kwartał 2013 r. - 101,57%,
 • za IV kwartał 2013 r. - 101,57%,

2014 r.

 • za I kwartał 2014 r. - 101,28%,
 • za II kwartał 2014 r. - 101,28%,
 • za III kwartał 2014 r. - 101,28%,
 • za IV kwartał 2014 r. - 101,28%,

2015 r.

 • za I kwartał 2015 r. - 101,22%,
 • za II kwartał 2015 r. - 101,22%,
 • za III kwartał 2015 r. - 101,22%,
 • za IV kwartał 2015 r. - 101,22%,

2016 r.

 • za I kwartał 2016 r. - 101,09%,
 • za II kwartał 2016 r. - 101,09%,
 • za III kwartał 2016 r. - 101,09%,
 • za IV kwartał 2016 r. - 101,09%.

2017 r.

 • za I kwartał 2017 r. - 100,85%,
 • za II kwartał 2017 r. - 100,85%,
 • za III kwartał 2017 r. - 100,85%,
 • za IV kwartał 2017 r. - 100,85%.

2018 r.

 • za I kwartał 2018 r. - 101,00%,
 • za II kwartał 2018 r. - 101,00%,
 • za III kwartał 2018 r. - 101,00%,
 • za IV kwartał 2018 r. - 101,00%.

2019 r.

 • za I kwartał 2019 r. - 101,25%,
 • za II kwartał 2019 r. - 101,25%,
 • za III kwartał 2019 r. - 101,25%,
 • za IV kwartał 2019 r. - 101,25%.

2020 r.

 • za I kwartał 2020 r. - 101,43%,
 • za II kwartał 2020 r. - 101,43%,
 • za III kwartał 2020 r. - 101.43%,
 • za IV kwartał 2020 r. - 101,43%.

2021 r.

 • za I kwartał 2021 r. - 101,31%,
 • za II kwartał 2021 r. - 101,31%,
 • za III kwartał 2021 r. - 101,31%,
 • za IV kwartał 2021 r. - 101,31%.

2022 r.

 • za I kwartał 2022 r. - 101,77%,
 • za II kwartał 2022 r. - 101,77%,
 • za III kwartał 2022 r. - 101,77%,
 • za IV kwartał 2022 r. - 101,77%.

2023 r.

 • za I kwartał 2023 r. - 102,30%,
 • za II kwartał 2023 r. - 102,30%,
 • za III kwartał 2023 r. - 102,30%,
 • za IV kwartał 2023 r. - 102,30%.

2024 r.

 • za I kwartał 2024 r. - 102,48%,

WALORYZACJA ROCZNA

 • Wskażnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2013 r.
  (M. P. z 2013 r., poz. 394) - 106,27
 • Wskażnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 14 maja 2014 r.
  (M. P. z 2014 r., poz. 355) - 105,10
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2015 r.
  (M. P. z 2015 r., poz. 404) - 104,89
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 13 maja 2016 r.
  (M. P. z 2016 r., poz. 449) - 104,37
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2017 r.
  (M. P. z 2017 r., poz. 448) - 103,39
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2018 r.
  (M. P. z 2018 r., poz. 476) - 103,99
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2019 r.
  (M. P. z 2019 r., poz. 430) - 105,01
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2020 r.
  (M.P. z 2020 r., poz. 416) - 105,73
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 13 maja 2021 r.
  (M.P. z 2021 r., poz. 448) - 105,23
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 13 maja 2022 r.
  (M.P. z 2022 r., poz. 473) - 107,07
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2023 r.
  (M.P. z 2023 r., poz. 505) - 109,20
 • Wskaźnik rocznej waloryzacji ogłoszony w komunikacie prezesa GUS z dnia 15 maja 2024 r.
  (M.P. z 2024 r., poz. 370) - 109,91