Ścieżka nawigacji

Wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne

Wysokość zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (I filar, tj. bez składek na OFE i subkonto), odpowiednio - należnych lub wpłaconych za okres od roku 1999 do roku poprzedzającego rok za który przekazywana jest informacja o stanie konta.

Jeśli wpłacasz składki na swoje ubezpieczenia spoleczne lub współpracujesz z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność waloryzujemy składki na ubezpieczenie emerytalne (I filar) - faktycznie wpłacone. Jesli jesteś np. pracownikiem waloruzujemy składki należne, czyli takie, które są wykazane w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS przez płatników składek np. Twojego pracodawcę.

W wyniku waloryzacji zwiekszamy wartość Twoich składek. Polega ona na pomnożeniu kwoty składek zapisanych na Twoim koncie w ZUS (tj. w I filarze) na dzień 31 stycznia danego roku, tj. składek zapisanych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia roku poprzedzającego rok za który przesyłana jest informacja o stanie konta  (z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych waloryzacji) przez wskaźnik waloryzacji ogłoszony dla danego roku.

Wskaźniki waloryzacji składek ogłasza Minister Pracy i Polityki Społecznej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przy czym wskaźnik waloryzacji za dany rok powinien być ogłoszony do dnia 25 maja następnego roku.

WskaŸźniki rocznej waloryzacji składek.

Przykład wyliczenia - wykazywanej w informacji za rok 2010 (a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2010 r.) - kwoty zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne (za lata 1999-2009), z wyłączeniem składek na otwarte fundusze emerytalne:

 1. Kwota składek zewidencjonowanych za rok 1999 razy wskaźnik waloryzacji za rok 2000 = kwota "A",
 2. (Kwota "A" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2000) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2001 = kwota "B",
 3. (Kwota "B" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2001) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2002 = kwota "C",
 4. (Kwota "C" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2002) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2003 = kwota "D",
 5. (Kwota "D" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2003) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2004 = kwota "E",
 6. (Kwota "E" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2004) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2005 = kwota "F",
 7. (Kwota "F" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2005) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2006 = kwota "G" (kwota zwaloryzowanych składek, wykazana w informacji o stanie konta w ZUS za 2006 rok, a dokładnie za okres do 31 grudnia 2006 r.),
 8. (Kwota "G" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2006) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2007 = kwota "H" (kwota zwaloryzowanych składek, wykazana w informacji o stanie konta w ZUS za 2007 rok, a dokładnie za okres do 31 grudnia 2007 r.),
 9. (Kwota "H" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2007) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2008 = kwota "I" (kwota zwaloryzowanych składek, wykazana w informacji o stanie konta w ZUS za 2008 rok, a dokładnie za okres do 31 grudnia 2008 r.),
 10. (Kwota "I" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2008) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2009 = kwota "J" (kwota zwaloryzowanych składek, wykazana w informacji o stanie konta w ZUS za 2009 rok, a dokładnie za okres do 31 grudnia 2009 r.).
 11. (Kwota "J" plus kwota składek zewidencjonowanych za rok 2009) razy wskaźnik waloryzacji za rok 2010 = kwota "K" (kwota zwaloryzowanych składek, wykazana w informacji o stanie konta w ZUS za 2010 rok, a dokładnie za okres do 31 grudnia 2010 r.).