Wykaz umów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stosowane z państwami spoza UE/EOG/Szwajcarii przy przyznawaniu i wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych

Państwo, z którym Rzeczpospolitą
Polską wiąże Umowa o zabezpieczeniu społecznym
Data podpisania Umowy Data wejścia
w życie Umowy
Dziennik Ustaw, 
w którym ogłoszono tekst Umowy
Tekst umowy
i porozumienia
JUGOSŁAWIA 
Obecnie dotyczy:
Czarnogóry, Serbii,
Bośni i Hercegowiny
16.01.1958 r. 01.01.1959 r. Dz.U. z 1959 r., nr 19, poz. 114 Umowa z b. Jugosławią (plik pdf 72,6 kb)
Porozumienie (plik pdf 232,8 kb)
MACEDONIA PÓŁNOCNA 06.04.2006 r. 01.07.2007 r. Dz.U. z 2007 r., nr 229, poz. 1686 Umowa z Macedonią  Północną (plik pdf 98,4 kb)
Porozumienie (plik pdf 1,1 mb)
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI 02.04.2008 r. 01.03.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 46, poz. 374 Umowa z USA (plik pdf 687,9 kb)
Porozumienie (plik pdf 266,5 kb)
KANADA 02.04.2008 r. 01.10.2009 r. Dz.U. z 2009 r., nr 133, poz. 1095 Umowa z Kanadą (plik pdf 86,1 kb)
Porozumienie (plik pdf 42,1 kb)
QUEBEC 03.06.2015 r. 01.09.2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 1511 Porozumienie (plik pdf 3,4 mb)
Porozumienie Administracyjne (plik pdf 1,2 mb)
KOREA PŁD. 25.02.2009 r. 01.03.2010 r. Dz. U. z 2010 r., nr 35, poz.192 Umowa z Koreą Płd. (plik pdf 324,1 kb)
Porozumienie (plik pdf 395,9 kb)
AUSTRALIA 07.10.2009 r. 01.10.2010 r. Dz.U. z 2010 r., nr 172, poz. 1160 Umowa z Australią (plik pdf 1,0 mb)
Porozumienie (plik pdf 1,96 mb)
UKRAINA 18.05.2012 r. 01.01.2014 r. Dz.U. z 2013 r., poz. 1373, poz. 1375 Umowa z Ukrainą (plik pdf 2,8 mb)
Porozumienie (plik pdf 1,4 mb)
MOŁDAWIA 09.09.2013 r. 01.12.2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1460, poz. 1462 Umowa z Mołdawią (plik pdf 4,1 mb)
Porozumienie (plik pdf 1,8 mb)
MONGOLIA 24.01.2018 r. 01.07.2019 r. Dz.U. z 2019 r., poz. 1189, poz. 1191 Umowa z Mongolią (plik pdf 4,1 mb)
Porozumienie (plik pdf 1,7 mb)
IZRAEL 22.11.2016 r. 01.05.2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 505 Umowa z Izraelem (plik pdf 3,7mb)
Porozumienie z Izraelem (plik pdf 1,5mb)
TURCJA 17.10.2017 r. 01.06.2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz.770, poz.772 Umowa z Turcją (plik pdf 4,2mb)
Porozumienie z Turcją (plik pdf 2,1mb)

Niniejsza publikacja nie stanowi źródła prawa, dlatego informacje w niej zawarte nie mają charakteru wiążącego. Publikacja ma jedynie charakter informacyjny.