Ścieżka nawigacji

Wypłata świadczeń kombatanckich za granicę

Wypłata świadczeń kombatanckich za granicę

Jeśli jesteś kombatantem albo osobą represjonowaną i mieszkasz za granicą, możesz otrzymywać świadczenie z ZUS w kraju zamieszkania.

Jakie świadczenia z ZUS możemy przekazywać kombatantom za granicę

 • dodatek kombatancki,
 • dodatek kompensacyjny,
 • ryczałt energetyczny,
 • świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego,
 • przyznane w drodze wyjątku: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy wraz z dodatkami: pielęgnacyjnym, kombatanckim, kompensacyjnym oraz ryczałtem energetycznym,
 • renta inwalidy wojennego lub wojskowego, przyznana kombatantowi z ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renta z tytułu niezdolności do pracy z ustawy kombatanckiej (m.in. z tytułu przebywania w obozach, niewoli, więzieniach NKWD, gułagach),
 • przyznane kombatantowi inne świadczenia emerytalno-rentowe (emerytura, renta).

Ważne! Dodatek kombatancki otrzymujesz, gdy jesteś emerytem lub rencistą.

Natomiast świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego należy Ci się, jeżeli:

 • nie masz prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych
 • nie masz prawa do uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego
 • nie pracujesz i nie prowadzisz pozarolniczej działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego.

Dodatek kombatancki bądź świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego są wypłacane wraz z dodatkiem kompensacyjnym oraz ryczałtem energetycznym.

Uwaga! Jeśli jesteś wdową/wdowcem po kombatancie lub innym członkiem rodziny uprawnionym do świadczeń po kombatancie, nie będziemy mogli wypłacać Ci świadczenia w kraju zamieszkania, chyba że masz własne uprawnienia kombatanckie.

Co zrobić, aby otrzymać świadczenie z ZUS, gdy mieszkasz za granicą

Jeśli już wypłacamy Ci świadczenie w Polsce i chcesz, abyśmy przekazywali Ci je do państwa zamieszkania – wypełnij:

DKW Wniosek o wypłatę za granicę świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatku kombatanckiego/dodatku kompensacyjnego/ ryczałtu energetycznego/świadczenia przyznanego w drodze wyjątku (formularz w wersji polsko-angielskiej).

Jeżeli chcesz wystąpić o przyznanie świadczenia kombatanckiego i chcesz, żebyśmy przekazywali je do miejsca Twojego zamieszkania – wypełnij:

Wniosek ERK -  Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego/ dodatek kombatancki/ dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny (formularz w wersji polskiej)

albo

Wniosek ERK - Wniosek o świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego / dodatek kombatancki / dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny (formularz w wersji polsko-angielskiej).

Możesz również złożyć wniosek w innej formie pisemnej. Podaj wtedy informacje zawarte w formularzu.

Ważne! Możemy przekazać Ci świadczenie w państwie zamieszkania tylko na rachunek bankowy, którego jesteś właścicielem.

Do wniosku możesz dołączyć zaświadczenie banku o prowadzeniu rachunku bankowego, w którym powinny być zawarte dane rachunku oraz Twoje dane jako właściciela rachunku bankowego.

Wyślij wniosek pocztą lub złóż do ZUS. Może to zrobić Twój pełnomocnik. Nie jest do tego potrzebne upoważnienie notarialne.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnej placówce ZUS lub bezpośrednio we właściwej jednostce wyznaczonej do realizacji umów międzynarodowych, czyli:

 1. Jeśli pracowałeś lub mieszkasz w państwie umownym, czyli w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu(EFTA) albo lub państwie, z którym wiąże Polskę dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym, i masz również emeryturę/rentę z ZUS (lub ubiegasz się o emeryturę/rentę), to wyślij wniosek do placówki ZUS właściwej dla tego państwa (wykaz jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe ).
 2. Jeśli pracowałeś lub mieszkasz poza państwem umownym i nigdy nie pracowałeś w państwie umownym, ale otrzymujesz dodatek kombatancki wypłacany wraz z dodatkiem kompensacyjnym i ryczałtem energetycznym oraz emeryturę lub rentę z ZUS, to wyślij wniosek na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
nr tel. do Centrum Obsługi Telefonicznej (+48) 22 560-16-00

 1. Jeśli mieszkasz za granicą i masz lub ubiegasz się o prawo tylko do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego i ryczałtu energetycznego, to wyślij wniosek na adres:

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Senatorska 6/8
00-917 Warszawa
nr tel. do COT (+48) 22 560-16-00

Kiedy wypłacamy świadczenie

Wypłacamy świadczenia co miesiąc, w dniu wskazanym w decyzji jako termin płatności. Dla świadczeń przekazywanych za granicę będzie to dzień, w którym przekażemy należność do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

Ważne! Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego wypłacamy kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

Jak wypłacamy świadczenie

Wypłacamy świadczenie w walucie państwa, w którym mieszkasz lub w innej walucie wymienialnej.

Ważne! Ze względu na zmianę kursu waluty, w której dostajesz świadczenie, jego wysokość może się zmieniać.

Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z przekazywaniem przez nas świadczenia za granicę. Jednak w zależności od umowy, którą masz z bankiem, możesz ponosić koszty związane z prowadzeniem rachunku.

Co z podatkiem od świadczenia

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny oraz dodatek kombatancki nie są opodatkowane w Polsce.

Natomiast emeryturę i rentę przekażemy Ci za granicę w kwocie brutto, czyli bez pomniejszenia o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, bądź w kwocie netto, czyli po pomniejszeniu o zaliczkę na podatek dochodowy w Polsce, w zależności od postanowień umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę z państwem, w którym mieszkasz.

Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz w urzędzie skarbowym lub telefonicznie pod numerami Krajowej Informacji Podatkowej:

 • +48 801-055-055 (z telefonów stacjonarnych),
 • +48 22 330-03-30 (z telefonów komórkowych lub z zagranicy).

Gdzie uzyskasz więcej informacji

Możesz zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) pod numer:

 • (+48) 22 560-16-00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych

  lub zadać pytanie pod adresem e-mail: cot@zus.pl

​​​​​​Konsultanci COT służą pomocą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00–18.00.

Więcej informacji uzyskasz również:

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przyznania kombatantom i innym osobom uprawnionym świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego, dodatku kompensacyjnego oraz ryczałtu energetycznego (Dz.U. poz. 999).