Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Umowa z Mongolią o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Umowa z Mongolią o zabezpieczeniu społecznym - gdzie możesz uzyskać więcej informacji

Gdzie uzyskasz informacje o polskich emeryturach i rentach

Informacje dotyczące polskich świadczeń możesz uzyskać:

 • w najbliższej placówce ZUS,
 • na stronie internetowej www.zus.pl ,
 • w Oddziale ZUS w Rzeszowie – Wydziale Realizacji Umów Międzynarodowych

  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów

 • w Centrali ZUS – w Departamencie Rent Zagranicznych

  ul. Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa

  e-mail: drz@zus.pl