Ścieżka nawigacji

Związek zawodowy pracowników ZUS

Związek zawodowy pracowników ZUS

4 marca 1992 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych został powołany Związek Zawodowy Pracowników ZUS.

Członkowie Związku zrzeszają się zgodnie ze schematem organizacyjnym Zakładu wg zasady terytorialności, tworząc Zakładową Organizację Związkową (ZOZ).

W skład ZOZ wchodzą: oddziałowe organizacje związkowe (OOZ), które tworzą w miarę potrzeb koła i grupy związkowe, działające w danej jednostce organizacyjnej Zakładu.

Władze i organy statutowe Związku o zasięgu krajowym:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Przewodniczący Związku
 • Główna Komisja Rewizyjna

Terenowe władze i organy statutowe Związku:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd OOZ
 • Prezydium Zarządu OOZ
 • Przewodniczący Zarządu OOZ
 • Zarząd Koła
 • Komisja Rewizyjna OOZ

Na dzień 30 czerwca 2023 r. Związek liczył 6900 członków czynnych zawodowo, zrzeszonych w 37 jednostkach organizacyjnych Zakładu. Związek jest organizacją reprezentatywną.

Związek zrzeszony jest w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych.

W skład Zarządu Głównego ZZP ZUS wchodzą:

 • Beata Wójcik - Przewodnicząca Związku
 • Piotr Betliński - Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
 • Magdalena Strzyżewska - Sekretarz Zarządu Głównego
 • Grażyna Aksamit - Skarbnik Zarządu Głównego
 • Marta Markun – Rzecznik Prasowy Zarządu Głównego
 • Alicja Borkowska – członek Zarządu Głównego
 • Filip Krasoń – członek Zarządu Głównego
 • Jacek Szambor – członek Zarządu Głównego
 • Mirosław Jarosz – członek Zarządu Głównego

Kontakt do Biura Zarządu Głównego:

 

Biuro ZG ZZP ZUS
ul. Senatorska 6/8, 00-917 Warszawa
tel. 22 538 21 92
te. 603 511 880
​​​​​​​biurozg21@wp.pl