Wydanie oświadczenia w celu wykreślenia hipoteki przymusowej

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  Właściciela, współwłaściciela, użytkownika/ współużytkownika wieczystego nieruchomości obciążonej hipoteką przymusową – po spłacie należności objętych zabezpieczeniem.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (PESEL lub NIP), telefon, adres zamieszkania/ siedziby
   • placówkę ZUS właściwą ze względu na Twoje miejsce zamieszkania
   • oznaczenie (nr księgi wieczystej) i położenie (miejscowość, gmina/ dzielnica) obciążonej nieruchomości
   • treść żądania
   • podpis Twój lub Twojego pelnomocnika.
  • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - jeżeli wniosek składa Twój pełnomocnik.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz: 

  • wysłać pocztą na adres naszej placówki, która dokonała zabezpieczenia
  • złożyć osobiście w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Po otrzymaniu wniosku o wydanie oświadczenia weryfikujemy jego zasadność, czyli sprawdzamy, czy jest zadłużenie za okres objęty zabezpieczeniem. Jeżeli ustalimy, że opłaciłeś należności, sporządzimy oświadczenie, na podstawie którego możesz wystąpić do sądu wieczystoksięgowego z wnioskiem o wykreślenie hipoteki. Jeżeli jednak nie uregulowałeś zadłużenia, nie otrzymasz od nas takiego oświadczenia, o czym Cię poinformujemy.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz się odwołać od naszego rozstrzygnięcia. Możesz jednak skorzystać z powództwa o tzw. usunięcie niezgodności pomiędzy stanem ujawnionym w księdze wieczystej, a stanem rzeczywistym. Wnieś powództwo do sądu wieczystoksięgowego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)
  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00 Więcej informacji na www.zus.pl.
   

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  • Art. 94 w zw. z art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2017 r. poz. 1007, z późn. zm.)
  • Art. 10 ww. ustawy.