Ścieżka nawigacji

Masowe importowanie dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b

Masowe importowanie dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniliśmy nową funkcję importu dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b. Funkcja ta umożliwia użytkownikom masowe pobieranie dokumentów na portal oraz ich masowe podpisywanie i wysyłanie do ZUS.

Przed pobraniem dokumentów na platformę PUE ZUS należy przygotować plik mapowanie.xml. Wytyczne do przygotowania pliku znajdują się na stronie BIP.

W roli Ogólnej i Płatnik w zakładce „Dokumenty i wiadomości – dokumenty robocze” – po rozwinięciu przycisku „Import” pojawi się możliwość wybrania „Importuj masowo dokumenty Z-3, Z-3a, Z-3b”.

W oknie importu dokumentów w pierwszej kolejności należy wskazać dokument mapowanie.xml, a następnie wskazać pliki z dokumentami do importu oraz załączniki. Importowane dokumenty zostaną wstępnie zweryfikowane. Dokumenty niezgodne ze schematem lub zawierające niepoprawne dane płatnika nie zostaną zaimportowane. Dokumenty z pozostałymi błędami będzie można zaimportować, a następnie już na portalu PUE ZUS je poprawić.

Dokumenty, które nie zawierają błędów będzie można bezpośrednio w oknie importu podpisać i wysłać do ZUS.

Szczegółowe informacje o wprowadzonej funkcji można przeczytać w pomocy kontekstowej na platformie PUE ZUS w dziale Panel ogólny – dokumenty i wiadomości – Dokumenty robocze – Masowy import dokumentów Z-3, Z-3a, Z-3b.