Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • od 1 stycznia 2021 r. - 2800,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

 • w 2020 r. - 5167,47 zł

Przeciętne wynagrodzenie

 • w I kwartale 2021 r. - 5681,56 zł
 • w IV kwartale 2020 r. - 5457,98 zł
 • w III kwartale 2020 r. - 5168,93 zł,
 • w II kwartale 2020 r. - 5024,48 zł,
 • w I kwartale 2020 r. - 5331,47 zł,
 • w IV kwartale 2019 r. - 5198,58 zł,
 • w III kwartale 2019 r. - 4931,59 zł,
 • w II kwartale 2019 r. - 4839,24 zł,
 • w I kwartale 2019 r. - 4950,94 ,