Ścieżka nawigacji

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. - 4242 zł,
  • od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w 2022 r. - 6346,15 zł.

Przeciętne wynagrodzenie

  • w I kwartale 2024 r. - 8147,38​​​​​​​ zł,
  • w IV kwartale 2023 r. - 7540,36 zł,
  • w III kwartale 2023 r. - 7194,95 zł,
  • w II kwartale 2023 r. - 7005,76 zł,
  • w I kwartale 2023 r. - 7124,26 zł.

​​​​