Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

od 1 stycznia 2021 r. - 2800,00 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

w 2020 r. - 5167,47 zł.

Przeciętne wynagrodzenie

  • w II kwartale 2021 r. - 5504,52 zł,
  • w I kwartale 2021 r. - 5681,56 zł,
  • w IV kwartale 2020 r. - 5457,98 zł,
  • w III kwartale 2020 r. - 5168,93 zł,
  • w II kwartale 2020 r. - 5024,48 zł,
  • w I kwartale 2020 r. - 5331,47 zł.