Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • od 1 stycznia 2021 r. - 2800,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • w 2019 r. - 4918,17 zł

Przeciętne wynagrodzenie

  • w III kwartale 2020 r. - 5168,93 zł,
  • w II kwartale 2020 r. - 5024,48 zł,
  • w I kwartale 2020 r. - 5331,47 zł,
  • w IV kwartale 2019 r. - 5198,58 zł,
  • w III kwartale 2019 r. - 4931,59 zł,
  • w II kwartale 2019 r. - 4839,24 zł,
  • w I kwartale 2019 r. - 4950,94 ,