Minimalne i przeciętne wynagrodzenie

Poniższe dane publikowane są na podstawie komunikatów/obwieszczeń Prezesa GUS ogłaszanych w Monitorze Polskim. Informacje zawarte na stronie zus.pl nie są źródłem prawa.

Minimalne wynagrodzenie za pracę

  • Od 1 stycznia 2019 r. - 2250,00 zł

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej

  • W 2018 r. - 4585,03 zł

Przeciętne wynagrodzenie

  • w II kwartale 2019 r. - 4839,24 zł,
  • w I kwartale 2019 r. - 4950,94 ,
  • w IV kwartale 2018 r. - 4863,74 ,
  • w III kwartale 2018 r. - 4580,20 zł,
  • w II kwartale 2018 r. - 4521,08 zł,
  • w I kwartale 2018 r. - 4622,84 zł,