Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Formularze - umowa z Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

Formularze - umowa z Mongolią o zabezpieczeniu społecznym

Na jakim formularzu złożyć wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce

Ważne!
Do wniosku o emeryturę lub rentę z ZUS dołącz wypełniony druk ERP- 6 – Informacja o okresach składkowych i nieskładkowych oraz dokumenty, które uzasadniają przyznanie Ci tego świadczenia i posłużą do wyliczenia jego wysokości, m.in.:

Dowiedz się więcej na temat dokumentów, które mogą potwierdzić Twoje zatrudnienie i zarobki uzyskiwane w Polsce.

Do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy dołącz dodatkowo:

Jeżeli we wniosku o świadczenie polskie wskazałeś okresy zatrudnienia w Mongolii, wniosek ten uważany jest za wniosek o przyznanie odpowiedniego świadczenia na podstawie ustawodawstwa mongolskiego (chyba, że ubiegasz się o polską emeryturę i we wniosku wystąpiłeś o odroczenie ustalania prawa do mongolskiej emerytury).

Twój wniosek o świadczenie mongolskie przekażemy do rozpatrzenia do instytucji mongolskiej.

Gdzie znajdziesz potrzebne druki

Formularze wniosków o polskie i mongolskie świadczenia dostępne są:

  • w salach obsługi klienta w naszych placówkach,
  • na naszej stronie internetowej www.zus.pl  w zakładce „Wzory formularzy”.