Wysokość

Wysokość zasiłku chorobowego

Miesięczny zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości:

  • 80% podstawy wymiaru,
  • 70% podstawy wymiaru - za okres pobytu w szpitalu,
  • 100% podstawy wymiaru, także za okres pobytu w szpitalu, jeżeli stałeś się niezdolny do pracy:
    • wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
    • w czasie ciąży,
    • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje Ci w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku za okres pobytu w szpitalu przypadający od 15 do 33 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, jeśli jesteś pracownikiem i ukończyłeś 50 rok życia, począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku ukończenia 50 roku życia. Jeśli wykonujesz pracę nakładczą lub odbywasz służbę zastępczą, to zasadę tę stosujemy również do Ciebie.