Ścieżka nawigacji

Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

Poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą

Jednym z celów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o polskim systemie zabezpieczenia społecznego oraz o prawach i obowiązkach wynikających ze stosowania przez Polskę wspólnotowych przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zawartych umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym. Dlatego ZUS prowadzi program Dni Poradnictwa dla Polonii z państw członkowskich Unii Europejskiej/EOG oraz krajów, z którymi łączą Polskę dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Dni Poradnictwa organizowane są we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi na podstawie deklaracji o współpracy ZUS i Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ubiegłych latach spotkania takie odbyły się w wielu krajach (np. w Austrii, Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwecji, USA, Islandii, we Francji, we Włoszech). Od 2021 r. organizujemy dla Polonii zdalne spotkania z ekspertami ZUS w formie bezpłatnych webinarów.

Ponadto w ramach polsko-niemieckiego poradnictwa emerytalno-rentowego, we współpracy z niemiecką instytucją ubezpieczenia emerytalno-rentowego Deutsche Rentenversicherung (DRV) co roku odbywały się spotkania w polskich i niemieckich miastach przygranicznych (w Słubicach, Zgorzelcu, Szczecinie, Görlitz, Frankfurcie nad Odrą i Berlinie), a także w wybranych dużych miastach Polski i Niemiec (np. Toruń, Opole, Gorzów Wlkp., Hamburg, Monachium, Bochum). Obecnie poradnictwa w miastach przygranicznych odbywają się w formie telefonicznych konsultacji klientów z ekspertami ZUS i DRV. Natomiast 3-dniowe poradnictwa w wybranych dużych miastach Polski i Niemiec (mają miejsce 2 razy w roku, po 1 lokalizacji w Polsce i w Niemczech) nadal odbywają się w formie stacjonarnej.

Jeżeli mieszkasz lub pracujesz za granicą i chciałbyś dowiedzieć się o przysługujących Ci prawach z ubezpieczeń społecznych (tj. w zakresie emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń z ZUS), możesz uzyskać takie informacje na spotkaniu z ekspertami ZUS.