Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych

W dniu 20 maja 2015 r., w godzinach 900-1400w ramach organizowanej już po raz kolejny inicjatywy wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS z rad specjalistów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz innych organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Będą oni udzielać informacji dotyczących świadczeń z ubezpieczeń społecznych, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Doradzą również jak efektywnie szukać pracy i optymalnie przygotować się do procesu rekrutacji. Eksperci poinformują o różnych formach dofinansowania ze środków PFRON oraz możliwościach uczestnictwa w aktualnie realizowanych projektach Funduszu.

W oddziale ZUS w Szczecinie "Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych" odbędzie się natomiast 27 maja.

Organizatorzy udostępnią również najnowsze wydanie Informatora dla Osób Niepełnosprawnych.

Więcej na temat działań ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Redakcja: Departament Prewencji i Rehabilitacji