Ścieżka nawigacji

Aktualności

E-ZLA – duże ułatwienie dla lekarzy

Od 1 grudnia 2018 r. zaświadczenia lekarskie są wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej. Od tego czasu lekarze wystawili ponad 100 mln e-ZLA.

– Kilkuletni już okres funkcjonowania elektronicznych zaświadczeń lekarskich potwierdził korzyści płynące z tego rozwiązania. Chodzi tutaj przede wszystkim o lekarzy, ale także o pracodawców oraz ubezpieczonych pracowników – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

– Dzisiaj z całą pewnością możemy powiedzieć, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich okazało się sukcesem. Aby przeprowadzić tę reformę, wykonaliśmy ogromną pracę – dodaje rzecznik ZUS.

E-ZLA jest wystawiane w sposób zautomatyzowany (po wpisaniu numeru PESEL pojawiają się pozostałe dane ubezpieczonego z systemu ZUS. Wystarczy podać okres niezdolności do pracy, rozpoznanie oraz wskazania lekarskie. E-ZLA może być wystawiane w aplikacjach gabinetowych funkcjonujących w placówkach medycznych. ZUS wprowadził ułatwienia dla producentów aplikacji gabinetowych, dzięki czemu wspiera przygotowanie tych aplikacji do wystawiania zaświadczeń lekarskich w postaci elektronicznej.

Lekarze korzystają z darmowych certyfikatów ZUS  i prostej metody podpisu elektronicznego dla e-ZLA . Mogą upoważnić asystentów medycznych do wystawiania w ich imieniu e-ZLA. Przy wystawianiu zaświadczenia lekarskiego system przypomina lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą ZUS. Ponadto lekarz ma podgląd zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej pacjentowi. Co bardzo ważne, nie ma konieczności przechowywania papierowych kopii zaświadczeń lekarskich i pobierania z ZUS druków.

Jeżeli chodzi o pracodawców, to e-ZLA widoczne na profilu płatnika w PUE ZUS umożliwia łatwy transfer danych z elektronicznych zwolnień lekarskich do systemów kadrowo-płacowych. Płatnik dostaje szybko informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi.

Natomiast ubezpieczeni pracownicy mają dostęp do wystawionych e-ZLA na swoich profilach w PUE ZUS. Nie muszą także dostarczać zaświadczeń lekarskich pracodawcom w postaci papierowej.

Zasady i tryb wystawiania zaświadczeń lekarskich zostały określone w przepisach prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie na okres choroby.

W każdym przypadku to lekarz odpowiada za to, czy dla określonego schorzenia zachodzą przesłanki uzasadniające wystawienie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy. Przy orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy lekarz powinien wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla oceny stanu zdrowia pacjenta i upośledzenia funkcji jego organizmu, które powodują czasową niezdolność do pracy, z uwzględnieniem rodzaju i warunków pracy.