Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 05 kwietnia 2013 r. w sprawie kradzieży, zagubienia i zaginięcia druków zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy

Na podstawie złożonych przez lekarzy zawiadomień, Zakład Ubezpieczeń Społecznych unieważnia druki zaświadczeń lekarskich oznaczonych:

seriaNumery
oddo

AN

2464444

 2464450

AU

3067126

 3067176

BC

5655977

  5655977

BC

5655985

 5655985

BC

5655987

 5656000

BD

9220944

9220975

BE

8112051

8112125

BF

3192648

 3192648

BG

1291451

 1291475

BG

6659962

 6659975

BG

9338678

9338700

 

W związku z zawiadomieniem o odnalezieniu druków zaświadczeń lekarskich oznaczonych serią BF 8454926 - 8454950 wymienionych jako druki unieważnione w informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 lutego 2013 r. druki o podanych numerach uznaje się za ważne.