Ścieżka nawigacji

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

W związku z uruchomieniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Platformy zakupowej:

 • od dnia 6 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS zamówienia o wartości mniejszej niż kwota 130 000 zł netto oraz zapytania mające na celu rozeznanie rynku;
 • od dnia 12 kwietnia 2021 r. wszczynane przez ZUS postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto, a także Plany postępowań oraz ich aktualizacje

będą dostępne pod adresem: http://portal.smartpzp.pl/zus.

Platforma zakupowa jest dedykowanym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Jednocześnie informujemy, iż postępowania wszczęte przed wskazanymi powyżej terminami prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

Zamówienia publiczne

Tryb podstawowy

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  31 marca 2021  12:51

 • Nazwa zamówienia

  Serwisowanie urządzeń dźwigowych w Oddziale ZUS w Kielcach

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Kielcach

 • Adres zamawiającego

  ul. Piotrkowska 27
  25-510 Kielce

 • Województwo

  świętokrzyskie

 • Numer postępowania

  150000/271/ZP-3/2021

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • Termin składania ofert

  8 kwietnia 2021  12:00

 • Dodatkowe informacje

  Adres poczty elektronicznej: zap_kielce@zus.pl
  Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja warunków zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  31 marca 2021  12:55

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 • Data publikacji ogłoszenia
  08 kwietnia 2021  12:10
 • Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  208075,10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 kwietnia 2021  13:11