Ścieżka nawigacji

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Praca w UE, EOG lub Szwajcarii

Zaświadczenie E 101

Wystąpił błąd podczas przetwarzania szablonu.
The following has evaluated to null or missing:
==> splitedTab[2] [in template "10155#10195#19343" at line 4, column 24]

----
Tip: It's the final [] step that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign fileGroupId = splitedTab[2]?n... [in template "10155#10195#19343" at line 4, column 1]
----
1<#assign dlLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLFileEntryLocalService") /> 
2<#assign fileUrl = pdfFile.getData()?string /> 
3<#assign splitedTab = fileUrl?split("/") /> 
4<#assign fileGroupId = splitedTab[2]?number /> 
5<#assign fileFolderId = splitedTab[3]?number /> 
6<#assign fileTitleData = splitedTab[4]?string?split("t=") /> 
7<#assign fileTitle = httpUtil.decodeURL(splitedTab[4]) /> 
8<#assign fileUuid = splitedTab[5]?split("?") /> 
9<#if dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId)??> 
10  <#assign fileEntity = dlLocalService.getDLFileEntryByUuidAndGroupId(fileUuid[0],fileGroupId) /> 
11  <#assign fileSize = fileEntity.getSize()/1024 /> 
12  <#assign fileSizeKB = fileSize?string("0") + " kB" /> 
13  <#assign fileExtension = fileEntity.getExtension() /> 
14  <#assign fileExt_pdf = "pdf" /> 
15  <#assign fileExt_doc = "doc" /> 
16  <#assign fileExt_xls = "xls" /> 
17  <#if fileExtension != fileExt_pdf && fileExtension != fileExt_doc && fileExtension != fileExt_xls> 
18    <#assign fileExtension = "page" /> 
19  </#if> 
20</#if> 
21 
22<div class="portlet-custom zus-application-form-details "> 
23 
24  <div class="zus-cms"> 
25    <h2 class="h4">Opis:</h2> 
26    <p>${description.getData()}</p> 
27  </div> 
28 
29  <h2 class="h4">Formularz:</h2> 
30 
31  <#if fileEntity??> 
32    <p> 
33      <a href="${pdfFile.getData()}" class=" strong b-icon-before-${fileExtension}"> 
34        <span>Pobierz plik<span class="acc-hide">"${.vars['reserved-article-title'].getData()}.${fileExtension}"</span> ${fileSizeKB}</span> 
35      </a> 
36    </p> 
37  <#else> 
38    <p> 
39      <span>Pobierz plik</span> 
40    </p> 
41    <div class="zus-form-sended "> 
42      <div class="form-sended__wrapper"> 
43        <div class="form-sended__message"> 
44          <p class="h3"><@liferay.language key="invalid.file.entry" /></p> 
45        </div> 
46      </div> 
47    </div> 
48  </#if> 
49 
50 
51  <div class="row"> 
52    <div class="col-12 col-sm-6 b-button"> 
53      <#if Edytowalny_plik_formularza.getData()?has_content> 
54        <a href="${Edytowalny_plik_formularza.getData()}" class="o-btn btn-blue max-width"> 
55          <span>WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ</span> 
56        </a> 
57      </#if> 
58    </div> 
59    <div class="col-12 col-sm-6 b-button"></div> 
60  </div> 
61 
62  <div id="applicationFormDetails" data-js-m="element-expander" class="portlet-custom zus-application-form-details__list js-mod"> 
63    <#if xmlUrl.getData()?has_content || xsdUrl.getData()?has_content || xslUrl.getData()?has_content || Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()?has_content> 
64      <div class="zus-content-list "> 
65        <ul> 
66          <li class="row b-table-row "> 
67            <div class="col-12 zus-content-list__item-content "> 
68              <div class="application-form-details__item"> 
69                <a href="#" class="zus-expandable-link"> 
70                  <span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span> 
71                  <span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span> 
72                  <span>Pliki wzoru:</span> 
73                </a> 
74                <div class="zus-expandable-content"> 
75                  <p> 
76                    <a href="${xmlUrl.getData()}">${xmlUrl.getData()}</a> 
77                  </p> 
78                  <p> 
79                    <a href="${xsdUrl.getData()}">${xsdUrl.getData()}</a> 
80                  </p> 
81                  <p> 
82                    <a href="${xslUrl.getData()}">${xslUrl.getData()}</a> 
83                  </p> 
84                  <p> 
85                    <a href="${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}">${Plik_wzoru__Przykład_XML_.getData()}</a> 
86                  </p> 
87                </div> 
88              </div> 
89            </div> 
90          </li> 
91        </ul> 
92      </div> 
93    </#if> 
94    <#if Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings()?has_content> 
95      <#assign empty=1 /> 
96      <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as tmp> 
97        <#if tmp.getData()?has_content> 
98          <#assign empty=0 /> 
99          <#break> 
100        </#if> 
101      </#list> 
102      <#if empty==0> 
103        <div class="zus-content-list"> 
104          <div class="zus-content-list__title"> 
105            <h2 class="h2 zus-content-list__title-header">Wyjaśnienia</h2> 
106          </div> 
107          <ul> 
108            <#list Wyjaśnienia__etykieta_.getSiblings() as cur_Wyjaśnienia__etykieta_> 
109              <#if cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()?has_content> 
110                <li class="row b-table-row "> 
111                  <div class="col-12 zus-content-list__item-content "> 
112                    <div class="application-form-details__item"> 
113                      <a href="#" class="zus-expandable-link"> 
114                        <span class="acc-hide acc-txt-show">Rozwiń menu </span> 
115                        <span class="acc-hide acc-txt-hide">Zwiń menu </span> 
116                        <span>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.getData()}</span> 
117                      </a> 
118 
119                      <div class="zus-expandable-content"> 
120                        <p>${cur_Wyjaśnienia__etykieta_.Wyjaśnienia__opis_.getData()}</p> 
121                      </div> 
122                    </div> 
123                  </div> 
124                </li> 
125              </#if> 
126            </#list> 
127          </ul> 
128        </div> 
129      </#if> 
130    </#if> 
131 
132    <script> 
133     window['applicationFormDetails--element-expander'] = { 
134      link: 'zus-expandable-link', 
135      content: '.zus-expandable-content', 
136      hideOtherContents: !0, 
137      commonParent: '.application-form-details__item', 
138      classForLink: 'active', 
139      addAria: !0, 
140     }; 
141    </script> 
142  </div> 
143  <div class="col-sm-3 align-top g-border-l d-none" id="to-left"> 
144    <div class="portlet-custom"> 
145    <br><br><br> 
146      <p>Aby wypełnić i wydrukować formularz<br> 
147      na komputerze, skorzystaj z pliku<br> 
148      „<strong>Wypełnij i wydrukuj</strong>”.<br> 
149      Najpierw <strong>zapisz go na komputerze</strong>, a <br> 
150      potem wypełnij w programie Adobe<br> 
151      Reader (darmowy) lub Adobe Acrobat.</p> 
152      <p>Przeglądarki internetowe (np. Chrome,<br> 
153      Edge, Safari, Internet Explorer) nie<br> 
154      zapewniają odpowiedniej walidacji i<br>dostępności formularzy.</p> 
155 
156      <p>&nbsp;</p> 
157 
158      <p>&nbsp;</p> 
159 
160      <p><a href="/portal/logowanie.npi"><img alt="zdjęcie ilustracyjne, uśmiechnieta kobieta z długimi ciemnymi włosami" src="/documents/10182/0/formularze+logowanie+pue.jpg/20fdc930-8d1e-41c1-b826-793c5133d345?t=1641816976648" style="height:109px; width:260px"> Zaloguj do PUE</a><br> 
161      &nbsp;</p> 
162 
163      <p>&nbsp;</p> 
164    </div> 
165  </div> 
166  <#if Edytowalny_plik_formularza.getData()?has_content> 
167    <script type="text/javascript"> 
168      $( document ).ready(function() { 
169        if ($("#column-5").length) { 
170          $("#column-5").empty(); 
171          $("#to-left").contents().appendTo("#column-5"); 
172          $("#to-left").empty(); 
173
174      }); 
175    </script> 
176  </#if> 
177</div>