Ścieżka nawigacji

Aktualności

15 marca mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Do 15 marca 2021 r. wniosek o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy na dzień złożenia wniosku:

  • mają rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z (składają wniosek RDZ-B),
  • świadczą usługi oznaczone kodem PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z na rzecz muzeów (wniosek RDZ-M),
  • prowadzą muzeum (wniosek RDZ-M).

Wniosek RDZ-B albo RDZ-M można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek płatnik musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. oraz musi spełnić warunek dotyczący wysokości przychodu z przeważającej działalności. Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Przepisy nie określają w jakim terminie wnioski o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy prowadzącą przeważającą działalność oznaczoną kodem 59.20.Z, 93.11.Z oraz płatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A. Dlatego przedstawiciele tych branż będą mogli przekazać wnioski dopiero po nowelizacji przepisów.