Ścieżka nawigacji

Aktualności

4 tys. wniosków w konkursie na poprawę bezpieczeństwa pracy

Wnioski można było składać wnioski do 8 lipca. W konkursie mogli wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. 

– W ramach konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło 3980 wniosków. To ponad 16 procent więcej niż w 2021 roku – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

– W czasie naboru wniosków na skrzynkę konkurs@zus.pl wpłynęło prawie 2400 zapytań dotyczących konkursu – dodaje.

ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi.

– Pracodawca może zdobyć dofinansowanie na przykład na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa – wskazuje rzecznik ZUS.

Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wyniesie od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy w tym roku budżetowym, to 90 mln złotych, czyli o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu.

Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.