Ścieżka nawigacji

Aktualności

Coraz więcej chce wiedzieć więcej

I etap konkursu odbył się 16 listopada, wzięło w nim udział ponad 19 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju,którzy wcześniej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym "Lekcje z ZUS". Pierwszy etap miał wyłonić trzyosobowe zespoły, które będą reprezentować szkołę w etapie wojewódzkim. Każdy z członków zespołu musiał uzyskać wynik ponad 50 proc. trafnych odpowiedzi, w innym przypadku szkoła nie mogła zgłosić zespołu do II etapu.

Test etapu szkolnego składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, na rozwiązanie którego uczniowie mieli 30 minut. Tak jak w roku ubiegłym pytania dotyczyły historii systemu ubezpieczeń społecznych, rodzaju ubezpieczeń i świadczeń, a także reformy systemu emerytalnego.

Do drugiego etapu zakwalifikowanych zostało 290 szkół (z 550, które zgłosiły się do konkursu). Spośród nich największą wiedzą wykazali się uczniowie z województwa małopolskiego, otrzymując średni wynik na poziomie 90 proc. możliwych do zdobycia punktów. Na kolejnych miejscach znalazły się szkoły z województwa mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego i wielkopolskiego z wynikami między 85-89 proc. poprawnych odpowiedzi. Średnio w skali kraju wyłonione zespoły uczniowskie osiągnęły 49 punktów na 60 możliwych do zdobycia, co oznacza nieco ponad 81 proc. poprawnych odpowiedzi.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji podczas II etapu konkursu, który odbędzie się po zimowych feriach, 14 marca przyszłego roku. Finał przewidziany został natomiast na 26 kwietnia przyszłego roku.

Listy zespołów zakwalifikowanych do II etapu konkursu dostępne są w zakładce KONKURS WIEDZY.