Ścieżka nawigacji

Aktualności

Czternastki już wypłacone

Czternastki były wypłacane wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym. Osoby uprawnione otrzymywały to dodatkowe świadczenie „z urzędu”, co oznacza, że nie trzeba było składać żadnego wniosku, aby je otrzymać.

– Czternastą emeryturę z ZUS otrzymało w tym roku łącznie około 7,2 mln osób, a wydatkowana na ten cel kwota wynosi ponad 8,7 mld zł. Trzy czwarte uprawnionych otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, czyli 1217,98 zł na rękę – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Kto miał prawo do świadczenia

Prawo do czternastki mają osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę, czyli 1338,44 zł brutto, otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Kto otrzymał świadczenia

Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł, To oznacza, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4188,44 zł brutto.

Czternastki nie otrzymały także osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania). Nie otrzymają one czternastej emerytury do czasu aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę.

Jaka jest wysokość czternastki

Pełna wysokość czternastki wynosi 1217,98 zł na rękę. Od tego świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czternaste emerytury – już drugi rok

W ubiegłym roku czternastą emeryturę otrzymało 7,8 mln świadczeniobiorców na kwotę 9 mld zł. W pełnej kwocie została wypłacona 81 proc. uprawnionych.

– Oprócz 265 mld zł z tytułu emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do emerytów i rencistów trafiło w 2022 roku 12,7 mld zł z tytułu trzynastej emerytury i ponad 9 mld zł w ramach czternastki. Co więcej trzynasta i czternasta emerytura są zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza ulgę dla osób uprawnionych w wysokości łącznie około 1,5 mld zł. Ponadto emeryci i renciści skorzystali na tegorocznych reformach podatkowych, najpierw 11 mld zł od stycznia, a następnie kolejne 2,3 mld zł od lipca – dodała szefowa ZUS.