Ścieżka nawigacji

Aktualności

Decyzje waloryzacyjne w 2018 roku dla emerytów i rencistów

Wśród rozsyłanych w 2018 r. decyzji waloryzacyjnych znajdą się następujące szablony:

 • ZUS KSI WER 1/2018 – decyzja o waloryzacji/podwyższeniu emerytury/renty,
 • ZUS KSI WER SK/2018 – decyzja o waloryzacji świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego,
 • ZUS WER 1/2018 - decyzja o waloryzacji/podwyższeniu emerytury/renty,
 • ZUS WER SP/2018 - decyzja o waloryzacji/podwyższeniu świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
 • ZUS T-32/2018 – decyzja o waloryzacji świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • ZUS T1-WER1/2018 - decyzja o waloryzacji świadczenia pieniężnego dla deportowanych,
 • ZUS T3-WER1/2018 - decyzja o waloryzacji świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego,
 • ZUS T9-WER1/2018 - decyzja o waloryzacji świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej zatrudnianym przymusowo,
 • ZUS T-15/2018 - decyzja o podwyższeniu dodatku kompensacyjnego.

W marcu i kwietniu organy rentowe dokonują również rozliczenia nadpłaconego podatku lub niedopłaconej zaliczki na podatek dochodowy za rok ubiegły, co jest odnotowane w treści decyzji.

Decyzje waloryzacyjne będą opatrzone:

 • nadrukiem z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym zastępcy dyrektora Oddziału ZUS ds. świadczeń lub nadrukiem z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym upoważnionego pracownika

lub

 • pieczątka imienną ze stanowiskiem służbowym i podpisem upoważnionego pracownika Oddziału.
Dowiedz się więcej o waloryzacji świadczeń-emerytalno rentowych od 1 marca 2018 r.