Ścieżka nawigacji

Aktualności

Do 1 lutego trzeba złożyć ZUS IWA za 2020 rok

Informację ZUS IWA musi złożyć płatnik, który łącznie spełniają następujące warunki:

  • był zgłoszony nieprzerwanie w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2021 r.,
  • w 2020 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • 31 grudnia 2020 r. był wpisany do rejestru REGON.

Płatnik musi przekazać ZUS IWA w takiej samej formie, w jakiej przekazuje inne dokumenty ubezpieczeniowe.

Jeśli płatnik przekaże do ZUS informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe, nie musi samodzielnie ustalać stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wyręczy go ZUS. Informację otrzyma do 20 kwietnia. Będzie ona także na konie PUE ZUS płatnika.

Więcej informacji o  danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA w poradniku (plik pdf 905kb).