Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - Konkurs nr 2024.01

Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił Konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego 2024 r. – 27 marca 2024 r.

Szczegółowe warunki konkursu podaliśmy w Biuletynie Informacji Publicznej.