Ścieżka nawigacji

Aktualności

Dotrzeć do emeryta i rencisty

We wrześniu br. ZUS ogłosił konkurs skierowany do banków komercyjnych, których  zadaniem było przygotowanie strategii, na bazie której przeprowadzona zostanie  kampania marketingowa mająca na celu zachęcenie świadczeniobiorców ZUS do korzystania z kont bankowych. Jednym z celów aktywności Zakładu jest bowiem zachęcenie emerytów i rencistów do bezgotówkowej, bezpiecznej formy odbioru swoich świadczeń. Dziś udział wypłat świadczeń na rachunki bankowe kształtuje się średnio na poziomie 64,6 proc. w stosunku do wszystkich wypłat. Najmniej emerytów i rencistów korzysta z bankowości elektronicznej w regionach południowo-wschodnich. Mniej niż połowa klientów oddziałów ZUS w Radomiu, Tarnowie czy Nowym Sączu ma przelewane świadczenia na konta bankowe. Powyżej średniej są natomiast klienci oddziałów ZUS z regionów północno-zachodnich: Oddział w Toruniu - blisko 68 proc., w Poznaniu - 68,5 proc.

Przygotowane oferty dla świadczeniobiorców miały być bezpłatne, co jest równoznaczne z tym, że każdy świadczeniobiorca ZUS, który zdecyduje się założyć konto, musi mieć je prowadzone za darmo przez 24 miesiące. Darmowa powinna być również obsługa karty i wypłaty w bankomatach.

Komisja konkursowa ZUS, po ocenie złożonych prac oraz spotkaniu z bankami, które złożyły swoje prace, uznała, że najciekawszą propozycję strategii oraz najkorzystniejszą dla klientów ofertę zaprezentował Bank BPH. Obecnie negocjowany jest kształt umowy, która obowiązywać będzie przez 24 miesiące w latach 2015-2016.