Ścieżka nawigacji

Aktualności

Edukacja wobec niewiedzy o ubezpieczeniach społecznych

Działania, które podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, są cenne z tego powodu, że podnoszą stan wiedzy o ubezpieczeniach społecznych oraz świadomości różnych ryzyk życiowych.

Zakład Inicjuje edukację na poziomie podstawowym (w dawnych gimnazjach) w ramach „Projektu z ZUS”, którego przedmiotem są prace uczniów promujące ubezpieczenia społeczne.

Ogromną popularnością cieszy się konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, który urósł do rangi olimpiady. W zmaganiach uczestniczą uczniowie szkół średnich, którzy po odbyciu cyklu „Lekcji z ZUS”, rywalizują w eliminacjach regionalnych i na szczeblu centralnym. Aby uatrakcyjnić start po wiedzę, ZUS nawiązał współpracę z uczelniami wyższymi, które zaproponowały zwycięzcom indeksy na wybrane kierunku studiów. Ponadto „Lekcje z ZUS” zostały wyróżnione Certyfikatem Zasługi za dobre praktyki w Konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego (ISSA) „Dobre praktyki dla Europy 2016”.

W ramach współpracy z uczelniami ZUS organizuje wykłady otwarte i fakultatywne popularyzujące wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.

Przygotowuje materiały dydaktyczne, komiksy, plakaty i jest również aktywny na portalach społecznościowych Facebooku i Youtubie. W ten sposób Zakład dociera do różnych grup odbiorców, przyczyniając się do wzrostu świadomości obywateli.

ZUS jest także autorem jednego z najbardziej popularnych quizów w serwisie Gazeta.pl pt. „Najbardziej życiowy quiz, jaki kiedykolwiek rozwiążesz w sieci”.

W ramach współpracy z akademikami Zakład współorganizuje konferencje dotyczące ubezpieczeń społecznych. Współdziała z fundacjami, zlecając niezależnym ekspertom badania i analizy.

Rezultatem miesięcy przygotowań jest także organizowana dziś i jutro wspomniana konferencja „Minimalizacja ryzyka a ryzyko minimalizacji. Jak uczyć o ubezpieczeniach społecznych?”, która ma miejsce na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dwudniowa dyskusja w gronie naukowców i praktyków poświęcona jest nowoczesnym formom edukacji oraz oczekiwaniom uczniów, studentów oraz klientom ZUS.

W konferencji można uczestniczyć zdalnie. Wystarczy kliknąć link do platformy YouTube i komentować, zadawać pytania za pomocą narzędzia sli.do, wpisując hasło #KonferencjaKrakow

.