Ścieżka nawigacji

Aktualności

e-ZLA w Europie

Przedstawiciele Szwecji, Włoch, Litwy i Rosji podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wdrażania i korzystania z e-zwolnień, podczas zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych seminarium „Elektroniczne zwolnienia lekarskie – doświadczenia międzynarodowe”. Seminarium otworzyła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Lena Furubacke i Gert Lindenger (Szwecja)
Szwedzi blisko w 95 proc. stosują e-ZLA, ponieważ ta forma zwolnienia jest o wiele wygodniejsza. Zwolnienia papierowe wystawiane są w nadzwyczajnych przypadkach. Ponadto, lekarze w ramach swoich elektronicznych certyfikatów otrzymują specjalną kartę z chipem, na którym zapisane są ich uprawnienia do wystawiania zwolnień. Możliwość wydruku zwolnienia jest fakultatywna dla lekarzy - na życzenie pacjenta.

Vytautas Sviderskis (Litwa)
Litwini wprowadzili obowiązkowe elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2010 roku. Okres przejściowy ograniczony był do dwóch miesięcy. Obecnie nie ma możliwości wystawiania zwolnień papierowych. Lekarze korzystają z aplikacji gabinetowych przy wystawianiu zwolnień.

Riccardo Boscarino (Włochy)
Niezastosowanie się we Włoszech do przepisów dotyczących e-zwolnień obwarowane jest karą dla lekarzy, włącznie z zerwaniem kontraktu na usługi medyczne. Obecnie już 98 proc. zwolnień lekarskich wystawianych jest elektronicznie. Włosi wypracowali system wystawiania e-ZLA w przypadku awarii sieci internetowej. W takim przypadku lekarz może zadzwonić na specjalne „Call Center” i zarejestrować e-ZLA telefonicznie.

Tatiana Lototskaya (Rosja)
Rosjanie są w trakcie wprowadzania e-zwolnień. Dziś dokumenty są jeszcze drukowane dla zapewnienia zgodności danych ubezpieczonych (weryfikacja ex-post). Warto dodać, że 45 proc. placówek jest już przygotowanych i włączonych do systemu e-ZLA, co w skali tak wielkiego kraju jest imponujące.