Ścieżka nawigacji

Aktualności

Informacja dla płatników składek, którzy mają obowiązek złożenia zgłoszenia ZUS ZSWA

Zgłoszenie ZUS ZSWA powinni przekazać płatnicy, którzy mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych [1].

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA znajdują się w poradniku "ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" (pdf 6,8mb).

[1] Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164)