Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Informacja dla płatników składek zobowiązanych do składania zgłoszenia ZUS ZSWA

Szanowni Państwo,

przypominamy, że z dniem 31 marca 2016 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2015 rok.

Zgłoszenie ZUS ZSWA są zobowiązani przekazać płatnicy, którzy na mocy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 965 z późn. zm.) mają obowiązek prowadzenia ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz opłacania za tych pracowników składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełnienia dokumentu ZUS ZSWA przedstawione zostały w poradniku "Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" dostępnym w sekcji  baza wiedzy - poradniki.