Ścieżka nawigacji

Aktualności

Kalkulator do obliczania rocznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność

Kalkulator umożliwia wyliczenie rocznej podstawy wymiaru i składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się formy opodatkowania: zasady ogólne (podatek według skali, podatek liniowy) i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • w tym, za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”.

Aby wyliczyć roczną podstawę wymiaru i składki należy:

  • wybrać rok, którego dotyczy rozliczenie roczne oraz
  • formę/formy opodatkowania,
  • podać kwotę dochodu lub przychodu,
  • liczbę miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • podać kwotę podatku należnego - tylko w przypadku osób, które stosowały opodatkowanie wg skali i stosowały w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności obniżenie składki do wysokości zaliczki.

Kalkulator daje też możliwość obliczenia różnicy między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą należnych składek miesięcznych na to ubezpieczenie. Na tej podstawie ustalana jest łączna kwota do zwrotu lub do dopłaty składki.

Więcej o zasadach ustalania rocznej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w  poradniku "Polski Ład Co zmienia się w przepisach dotyczących rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od 1 stycznia 2022 r." (pdf 1,2mb).