Ścieżka nawigacji

Aktualności

Kampania „Pracuję legalnie” – porozumienie ZUS-PIP podpisane

Jej celem jest propagowanie wyboru pracy legalnej w miejsce zatrudnienia w „szarej strefie”. Ważne jest uświadomienie pracującym korzyści z wykonywania „pracy legalnie” oraz zagrożeń, które wynikają z wykonywania pracy nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie. Zadaniem projektu jest również piętnowanie niedozwolonych praktyk stosowanych przez tych pracodawców, którzy decydują się na powierzanie pracy z  naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Kampania „Pracuję legalnie” skierowana jest do pracodawców i pracowników oraz obywateli państw spoza Unii Europejskiej – w szczególności obywateli Ukrainy – którzy pracują lub chcą pracować w Polsce. Działania dotyczące kampanii obejmują m.in. szkolenia dla grup docelowych, promocję przekazu kampanii w mediach, konferencje.

Więcej o kampanii można znaleźć na stronach:

http://www.prawawpracy.pl

http://www.zus.pl/o-zus/o-nas/kampania-pracuje-legalnie