Ścieżka nawigacji

Aktualności

KIO potwierdza prawidłowość działań ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeszcze 20 lutego odstąpił od części umowy z Konsorcjum Comarch na usługę utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego w zakresie 30 metryk i jednej roli. Był to wynik niezaliczenia przez Comarch, w okresie 12 miesięcy, testu kompetencji dotyczącego niezwykle istotnych dla funkcjonowania KSI 7 metryk. Fakt, że wskazane metryki miały wpływ na utrzymanie 23 kolejnych sprawił, że zarząd Zakładu, kierując się bezpieczeństwem systemu informatycznego i koniecznością zapewnienia jego ciągłości działania, podjął decyzje o rozwiązaniu umowy właśnie w zakresie 30 metryk. Jednocześnie Zakład zawarł umowę w trybie z wolnej ręki z Asseco, która wypełniła lukę po wypowiedzeniu umowy firmie Comarch. Umowa została zawarta na czas niezbędny do przygotowania postępowania konkurencyjnego. Konsorcjum Comarch odwołało się od decyzji ZUS do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu 29 kwietnia wydała wyrok, który w całości odrzuca odwołanie Konsorcjum Comarch i potwierdziła tym samym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych miał pełne prawo zawrzeć umowę z Asseco. W ocenie KIO częściowe wypowiedzenie umowy może być kwalifikowane jako sytuacja uzasadniająca udzielnie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3) PZP. 

- Wyrok KIO potwierdza, że postępujemy wyłącznie w oparciu o literę prawa i w trosce o interes publiczny. Działania, które podjęłam wspólnie z zarządem w zakresie porządkowania sfery IT w ZUS przynoszą realne skutki. Mamy zdywersyfikowane usługi przy pełnej konkurencji, w tym konkurencji cenowej, co dla Zakładu skutkuje optymalizacją kosztów przy zachowaniu najwyższych standardów usług. Sprawa, która była przedmiotem postępowania przed KIO, pokazuje dobitnie, że zawsze w naszych działaniach najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo i ciągłość działania systemu, który obsługuje ponad 20 mln klientów. W tym aspekcie nie można iść na żadne ustępstwa – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 

Wojciech Andrusiewicz

Rzecznik Prasowy ZUS