Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2019 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2019 r. wynoszą odpowiednio:
 1. 40 638,30 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 3206,20 zł – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,
 • 3404,70 zł – od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.,
 • 3465,70 zł – od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
 • 3387,50 zł – od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.,
 • 3452,20 zł – od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;
 1. 75 470,60 zł – co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
 • 5954,30 zł – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.,
 • 6322,90 zł – od 1 marca 2019 r. do 31 maja 2019 r.,
 • 6436,30 zł – od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
 • 6291,10 zł – od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r.,
 • 6411,10 zł – od 1 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.